عید قربان

22 شهریور ماه، مقارن با دهم ذی الحجه، عید سعید قربان، جشن رهایی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین و روز اوج بندگی در برابر خالق یکتا بر تمام مسلمین جهان به ویژه شیعیان تبریک و تهنیت باد