پول بانکی

🔴پول بانکی (تحریری)🔴

متن : پول بانکی یا تحریری مجموعه‌ای است از سپرده‌های دیداری مردم (حساب جاری) و تسهیلات اعطایی (اعتباری) به مشتریان نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی که برای برداشت و یا نقل‌و انتقال آن از یک حساب به حساب دیگر از وسیله پرداختی به نام چک یا حواله بانکی استناد می‌شود. چک بانکی، چک عادی، چک تضمینی و انواع چک‌های رایج جزء مجموعه پول بانکی یا تحریری هستند. منظور از پول بانکی یا تحریری همان سپرده‌های حساب جاری در بانک‌ها می‌باشد. امروزه بخش مهمی از معاملات با پول بانکی صورت می‌گیرد. هر اندازه کشوری پیشرفته‌تر باشد استفاده از پول بانکی در آن بیشتر است. از این جهت حساب جاری پول محسوب می‌شود که همان وظایف پول را انجام می‌دهد. مردم و شرکت‌ها می‌توانند بیشتر پرداخت‌های خویش را با چک انجام دهند و همچنین تمام و یا بخشی از دارایی‌های خود را به شکل سپرده جاری در بانک‌ها نگهداری کنند و بالاخره مردم می‌توانند بدهی‌های خود را به‌صورت ماهیانه و با چک پرداخت نمایند. از این لحاظ پول بانکی نه تنها قادر است کلیه وظایف پول را انجام دهد بلکه به لحاظ هزینه چاپ اسکناس و نیز مشکلاتی که حمل‌ونقل آن دارد، بر آن برتری نیز دارد.