قابلیت ارائه خدمات بانکی (مشابه دستگاه خودپرداز ) به جز پرداخت وجه را دارد از جمله :مانده گیری حساب، خلاصه صورتحساب، انتقال وجه ،خرید شارژ اعتباری، خرید شارژمستقیم (TOPUP)، پرداخت قبض ،عملیات رمز و خدمات بدون کارت شامل دریافت کد شبا و اعلام مفقودی کارت .

علاوه بر خدمات عنوان شده این دستگاه قابلیت ارائه خدمات اطلاع رسانی به مشتریان را نیز دارا می باشد.

خدماتی نظیر صدور آنی کارت هدیه برای دارندگان سپهر کارت، فروش انواع شارژها، فروش بلیت های مختلف، عوارض سازمان ها ، خدمات دفاتر و ...... را می توان با نصب دستگاه های کیوسک بانک در خارج از شعب بانک صادرات ایران و در محل مشتریان نیز ارائه نمود