رشد خیره کننده بانک با سه مدل جدید بانکداری

عصربانک : در این ویدیو سه مدل جدید بانکی به بانکها پیشنهاد می شود که باعث رشد خیره کننده بانک می شود. 1-بانکداری از طریق کانالهای چندگانه هوشمند 2- بانکداری از طریق شبکه های اجتماعی و 3 - بانکداری از طریق اکوسیستمهای دیجیتالی با ترکیب این سه مدل بانکی درآمد بانکها تا 8% افزایش و هزینه بانکها تا 20 % کاهش پیدا میکند.

برای دیدن ویدئوی مربوطه به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://www.aparat.com/v/rfIay