شرکت‌ تجارت الکترونیک پارسیان چگونه سودآور شد؟

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان درآمد اصلی خود را از محل اجاره دستگاه‌های کارت‌خوان، کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک و شتاب و همچنین فروش شارژ تلفن همراه کسب می‌کند.

سودآوری تجارت الکترونیک پارسیان در 10 سال اخیر به جز سال‌های 93 و 94 از یک روند صعودی تبعیت کرده است. این شرکت در ادامه روند افزایشی سود سالانه خود، در بودجه سال 96 نیز مبلغ 1,432 میلیارد ریال سود پیش‌بینی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک و به نقل از ماهنامه بانکداری آینده شماره27؛ این شرکت از زیرمجموعه‌های بانک پارسیان به شمار می‌رود که درآمد اصلی خود را از محل اجاره دستگاه‌های کارت‌خوان، کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک و شتاب و همچنین فروش شارژ تلفن همراه کسب می‌کند. سودآوری تجارت الکترونیک پارسیان در 10 سال اخیر به جز سال‌های 93 و 94 از یک روند صعودی تبعیت کرده است.

(ادامه مطلب را بخوانید...) 

این شرکت در ادامه روند افزایشی سود سالانه خود، در بودجه سال 96 نیز مبلغ 1,432 میلیارد ریال سود پیش‌بینی کرده است. اگرچه در 6 ماهه نخست تنها موفق به پوشش 37 درصدی آن شده، اما به گواهی درصد تحقق 6 ماهه سال‌های قبل در دسترسی به عدد مورد اشاره چندان دور از انتظار نیست. نکته حائز اهمیت دیگر در صورت‌های مالی شرکت، سرمایه‌گذاری در دیگر زیر مجموعه‌های بانک پارسیان و سهم درآمد قابل توجه از این محل است.