زیرساخت ضعیف برخی بانک‌ها برای ارسال اطلاعات به بانک مرکزی

زیرساخت های نرم افزاری برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای ارسال اطلاعات به بانک مرکزی ضعیف و به صورت ناقص انجام میشود.

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری باید اطلاعات مشتریانی که تسهیلات دریافت کرده‌اند را به بانک مرکزی ارسال کرده و وضعیت اقساط پرداختی آنان را همه روزه به روز رسانی کنند.

همچنین شبکه بانکی باید هرگونه چک برگشتی مشتریان را با نرم افزار های درون سازمانی به صورت خودکار به بانک مرکزی ارسال کرده تا با کمترین تاخیر ممکن در سایت بانک مرکزی ثبت و دیگر بانک ها از آن مطلع شوند.

اما بر اساس اطلاعات دریافتی، برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به دلیل ضعف زیرساختی و نرم افزاری اطلاعات موجود را به صورت ناقص به بانک مرکزی ارسال می کنند.
(ادامه مطلب را بخوانید...)
از جمله این نقایص عدم ارسال اطلاعات تسهیلات در شعبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. به عبارت دیگر به دلیل نقص سیستمی برخی از بانک ها و موسسات مالی اطلاعات سامانه بانک مرکزی به جهت دانستن داشتن چک برگشتی و نیز تسهیلات معوق مشتریان کامل نیست.

این به دلیل عدم ارسال اطلاعات چک های برگشتی و تسهیلات معوق توسط برخی بانک ها است، البته بانک مرکزی نیز در این موضوع بی تقصیر بوده و نمی تواند همه روزه ارسال اطلاعات تسهیلات معوق و چکهای برگشتی تمامی بانکها و موسسات مالی را رصد کند.

بانک مرکزی می تواند با تدوین بخشنامه‌ای شبکه بانکی را ملزم به تقویت زیرساخت های سیستمی و نرم افزاری تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای ارسال اطلاعات چک های برگشتی و تسهیلات معوق در زودترین زمان ممکن به سامانه بانک مرکزی کند.