امکان انتقال وجه از مبدأ کارت بانک مهر اقتصاد در همراه کارت اضافه شد.

هم‌اکنون در اپلیکیشین همراه کارت، انتقال وجه کارت به کارت از مبدأ کارت‌های ۱۶ بانک آینده، ملی، ملت، کشاورزی، انصار، سرمایه، شهر، ایران زمین، پاسارگاد، دی، سامان، حکمت، پارسیان، تجارت، اقتصاد نوین و مهر اقتصاد به کارت تمامی بانک‌های عضو شتاب امکان‌پذیر است.