امکان انتقال وجه از مبدأ ۱۴ بانک در همراه کارت

امکان انتقال وجه از مبدأ کارت بانک تجارت نیز به همراه کارت افزوده شد.

کاربران همراه کارت می‌توانند انتقال وجه کارت به کارت از مبدأ ۱۴ بانک آینده، ملی، کشاورزی، انصار، سرمایه، شهر، ایران زمین، پاسارگاد، سامان، دی، حکمت، پارسیان، ملت و تجارت به کلیه کارت‌های بانکی عضو شتاب را انجام دهند.