ارتقای سامانه پرداخت الکترونیک و اتصال به نسخه جدید شتاب

سامانه های پرداخت الکترونیک بانک شهر ارتقا می یابد.

مدیر امور فن آوری اطلاعات بانک شهر از ارتقای سامانه های پرداخت الکترونیک و اتصال به نسخه جدید شبکه شتاب با عنوان"شتاب ۷" در این بانک خبر داد.

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ، میثم نمازی  با بیان اینکه مستندات فنی نسخه جدید سوییچ شتاب  پس از طراحی و تدوین توسط بانک مرکزی در اختیار تمام بانک ها قرار داده شد تا بر اساس آن ارتقاء لازمه به وجود آید، گفت: با توجه به ارتقا نسخه جدید شتاب از سوی بانک مرکزی ، تمام بانک ها موظف به تغییر پروتکل خود به نسخه مذکور شدند.

نمازی با اشاره به عملیاتی شدن استفاده از نسخه جدید شتاب در بانک شهر، افزود: با عملیاتی شدن این نسخه ، علاوه بر تراکنش های موجود ، تراکنش‌های مرتبط با کیف پول الکترونیک ، انتقال از کارت به حساب و ... ، از طریق بانک ها و اتصال به شبکه شتاب به مشتریان در آینده نزدیک ارایه خواهد شد.

(ادامه مطلب را بخوانبد...) 

وی با بیان اینکه در نسخه جدید شتاب تغییرات گسترده ای به وجود آمده است، تصریح کرد:افزایش تنوع خدمات شتاب متناسب با فضای گسترده کسب‌ وکار، ارتقای امنیت و همسویی با محیط های بین المللی از مهم ترین ویژگی های این نسخه است.

نمازی تاکید کرد: این مجموعه تغییرات در راستای نیاز های جدید شبکه بانکی ، به کارگیری استانداردهای نوین و ظرفیت سازی مناسب صورت گرفته است.

مدیر امور فن آوری اطلاعات بانک شهر با تاکید بر اینکه  استانداردهای امنیتی در نسخه جدید نسبت به ویرایش قبلی تغییر گسترده ای یافته است،ادامه داد: این امر منجر به ارتقای امنیت سیستم‌های بانک‌ها خواهد شد.