ابتکار جالب برای رمز کارت های بانکی

در خدمتی جالب توجه، مشتریان برخی بانک ها نمی توانند رمز های ساده برای کارت های بانکی خود انتخاب کنند.

امنیت در کلیه خدمات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معمولاً مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل داشتن کارت‌های زیاد و رمز های فراوان سعی می کنند گذر واژه های آسان را برای کارت‌های خود انتخاب کنند.

به تازگی برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اجازه گذاشتن رمز های ساده بر روی کارت‌های بانکی را نمی دهند و آن را محدود کرده اند.

به عبارت دیگر مشتریان این بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نمی توانند رمز های ساده ای نظیر ۱۲۳۴ ,تاریخ تولد, رمز های برعکس مثل ۵۳۳۵, چهار عدد شبیه یکدیگر مانند ۱۱۱۱, چهار رقم اول کارت و ....  را برای کارت‌های خود انتخاب کنند.

این موضوع تنها برای رمز های کارت عابر بانک نبوده و مشتریان این بانک ها و موسسات برای تعیین رمز های دوم نیز نمی توانند از این رمز های ساده و دم دستی استفاده کنند.

اقدام این بانک ها که به نظر می رسد به صورت خود جوش و بدون الزام بانک مرکزی صورت گرفته باشد به جهت بالا بردن امنیت حسابهای مشتریان است.

 هم اکنون این خدمت در تعدادی از بانک ها و موسسات اجرا می‌شود و البته برخی دیگر از بانک ها توجهی به این امر مهم ندارد.

به نوشته اخبار بانک،‌ امید است بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دیگر نیز برای امنیت سپرده های مشتریان خود خدمات اینچنینی بر روی کارت ها و خدمات اینترنتی خود قرار دهند.