پیش بینی سود شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در سال جاری

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی یکی از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی محسوب می‌شود و عمده درآمد خود را از طریق خدمات تعمیرات و نگهداری شعب بانکی کسب می‌کند.

این شرکت که یکی از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی محسوب می‌شود بخش عمده‌ای از درآمد خود را از طریق خدمات تعمیرات و نگهداری شعب بانکی کسب می‌کند و خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شرکت سهم بسیار کمی از درآمدهای شرکت را به خود اختصاص داده‌اند. توسعه فناوری خوارزمی در سال 95 موفق به شناسایی 38,674 میلیون ریال سود خالص شده است. در 6 ماهه نخست سال 96 نیز سود اعلام شده مبلغ 36،084 میلیون ریال بوده که نسبت به بودجه اعلام شده، پوشش 88 درصدی را نمایش می‌دهد. اعداد مورد اشاره باعث می‌شود، شکستن رکورد سودآوری سال 92 شرکت در سال 96 بسیار محتمل به نظر برسد. بررسی صورت‌های مالی شرکت نشان می‌دهد افزایش حاشیه سود عملیاتی در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم روند رشد سودآوری به شمار می‌رود.
(ادامه مطلب را بخوانید...) 

روند سودآوری سالیانه توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

پیش بینی سود شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در سال جاری