سوال کاربر: 

سپیده حیدری:

با سلام . برای استفاده719 اولین مرحلش شماره کارت میخواهد که هیچ دومین مرحلش (نام مورد نظر خود را جهت تعریف کارت ذکر کنید) هر چی نام میدهم قبول نمیکنه چیکار کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ:

برای نامگذاری کارت از حداکثر 4 رقم عددی یا کاراکتری (انگلیسی) استفاده کنید.