مشاهده موجودی کارت های بانکی عضو شتاب در تاپ فعال شد

🔻مشاهده موجودی کارت های بانکی عضو شتاب در تاپ فعال شد
کاربران تاپ میتوانند هم اکنون با مراجعه به منوی جانبی، بخش تنظیمات و بروزرسانی نرم افزار از این خدمت جدید و ویژه تاپ بهره مند شود .