سامان هفدهمین بانکی که به پات اضافه شد

بانک سامان به مجموعه بانک‌هایی که امکان کارت به کارت از طریق اپلیکیشن پات برایشان فراهم شده است افزوده شد.

دارندگان کارت بانک سامان ازطریق اپلیکیشن پات، قادر خواهند بود به تمامی بانک‌های عضو شتاب انتقال وجه کنند. بانک سامان هفدهمین بانکی است که امکان کارت به کارت برای آن به وسیله پات ایجادشده است.

دارندگان کارت بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سپه، پارسیان، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، بانک شهر، انصار، دی، پست بانک، ایران زمین، قوامین، حکمت ایرانیان، آینده و مهر اقتصاد نیز می‌توانند با پات عملیات کارت به کارت را انجام دهند.

فراهم کردن امکان کارت به کارت برای بانک‌های معتبر و بزرگ کشور از جمله ویژگی‌های نرم‌افزار پات است.