با اضافه شدن خاورمیانه، کارت به کارت در پات از مبدأ ۱۹ بانک فراهم شد

نرم‌افزار پات، امکان کارت به کارت برای بانک خاورمیانه را فراهم کرد. بانک خاورمیانه با اضافه شدن به اپلیکیشن پات، این فرصت را به دارندگان کارت خود داده است تا آنها با دانلود این اپلیکیشن به تمامی بانک‌های عضو شتاب انتقال وجه کنند.

پیش از این بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سپه، پارسیان، سامان، کشاورزی، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، بانک شهر، انصار، دی، پست بانک، ایران زمین، قوامین، حکمت ایرانیان، آینده و مهر اقتصاد عملیات کارت به کارت را انجام دهند.