​عنوان باجه الکترونیک ٢٤ ساعته​
تعریف​ شعب بانک صادرات که در٧  روز هفته به صورت ٢٤  ساعته، بدون پرسنل جهت انجام عملیات بانکداری الکترونیکی فعالیت دارند.​
هدف​ تکریم ارباب رجوع و صرفه جوئی در وقت و هزینه مشتریان و ارتقا سطح کیفی خدمات ​
خدمات قابل ارائه​ کلیه خدمات بانکداری الکترونیک ارایه شده روی دستگاه های خودپرداز و خدمات کیوسک بانک​
امکانات مورد نیاز​ داشتن حساب در بانک  و یا  داشتن یکی از کارتهای عضو شتاب و مراجعه به یکی از باجه های الکترونیک 24 ساعته ​
کارمزدها و هزینه ها​ کارمزد و هزینه ایی ندارد .​
فرایند ارائه سرویس​ مراجعه به باجه الکترونیک ٢٤  ساعته و انتخاب خدمت مورد نیاز ​
توضیحات تکمیلی​

این شعب مجهز به دستگاههای خودپرداز و کیوسک می باشد.​

شایان ذکر است این باجه ها در حال گسترش و ارائه خدمات جدیدی مانند واریز مستقیم وجه به حساب (از طریق دستگاه خود دریافت)، خرید کارت هدیه با مبالغ و طرح دلخواه و  واگذاری چک به حساب می باشند.